مشتری

جناب آقای قیاسی

مقصد بارگیری

تبریز

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات زیتونی

تاریخ بارگیری

1401/02/25

متراژ

حدود 400 متر مربع

توضیحات

بارگیری سنگ تراورتن آبگرم محلات زیتونی به مقصد تبریز در حضور مشتری خوبمون آقای قیاسی و نظارت کامل ایشان هنگام بارگیری

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای گنجعلی وند

مقصد بارگیری

دزفول

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات

تاریخ بارگیری

1401/02/08

متراژ

حدود 400 متر مربع

توضیحات

بارگیری سنگ تراورتن آبگرم محلات ممتاز به مقصد دزفول در حضور مشتری خوبمون آقای گنجعلی وند و نظارت کامل ایشان هنگام بارگیری

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای مهندس نجفی

مقصد بارگیری

تبریز

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات ( زیتونی )

تاریخ بارگیری

1401/01/30

متراژ

حدود 400 متر مربع

توضیحات

بارگیری سنگ تراورتن آبگرم مدل زیتونی به مقصد تبریز با حضور مشتری خوبمون آقای نجفی و نظارت کامل ایشان هنگام بارگیری به متراژ 374متر.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای مهندس بیگی

مقصد بارگیری

اردبیل

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات ( سوپر و زیتونی )

تاریخ بارگیری

1400/09/18

متراژ

حدود 2000 متر مربع

توضیحات

بارگیری 5 ده چرخ از سنگ تراورتن آبگرم محلات با درجه سوپر و زیتونی به مقصد اردبیل

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای هاشمی

مقصد بارگیری

قائم شهر

نوع سنگ

تراورتن آبگرم محلات سوپر

تاریخ بارگیری

1400/06/10

متراژ

حدود 1000 متر مربع

توضیحات

بارگیری سنگ تراورتن آبگرم محلات درجه سوپر به سمت قائم شهر توسط 3 عدد ده چرخ

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای رسولی

مقصد بارگیری

اردبیل

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات ممتاز

تاریخ بارگیری

1400/04/19

متراژ

372 متر مربع

توضیحات

این بارگیری با نظارت نماینده‌ی جناب آقای رسولی انجام گرفت.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مشتری

جناب آقای حسینی

مقصد بارگیری

اردبیل

نوع سنگ

سنگ تراورتن آبگرم محلات

تاریخ بارگیری

1400/04/15

متراژ

413 متر مربع

توضیحات

بارگیری با نظارت خود مشتری صورت گرفت.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.