مشتری

جناب آقای دکتر افخمی

محل پروژه

نیشابور استان خراسان رضوی

نوع سنگ استفاده شده

سنگ تراورتن آبگرم محلات موج دار

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید.