خرید سنگ تراورتن یزد شکلاتی ، سنگ تراورتن یزد شکلاتی ، سنگ تراورتن شکلاتی یزد ، خرید سنگ تراورتن شکلاتی ، خرید سنگ تراورتن شکلاتی یزد

خرید سنگ تراورتن شکلاتی یزد

سنگ تراورتن شکلاتی یزد ( سنگ تراورتن یزد شکلاتی )  از برترین نوع سنگ های شکلاتی محسوب می شود. این سنگ رنگ فوق العاده تیره ای دارد و به قهوه ای متمایل است و گذاشتن آن در کنار سنگ های کرم و سفید ترکیب فوق العاده جذابی را پدید می آورد. این سنگ اغلب به شکل برش ۴۰ سانتیمتری طولی در دسترس می باشد و به همی...

ادامه مطلب