خرید سنگ تراورتن شکلاتی یزد موج دار ، سنگ تراورتن شکلاتی یزد موج دار ، خرید سنگ تراورتن شکلاتی یزد ، سنگ تراورتن شکلاتی یزد ، تراورتن شکلاتی یزد موج دار ، علت شوره زدن سنگ نما

علت شوره زدن سنگ نما چیست؟

حتماً شما نیز گاهاً شاهد شوره و سفیدک در سنگ نمای ساختمان ها و یا آجرنماها بوده اید، عده ای گمان می کنند که این عوامل به دلیل کیفیت غیراستاندارد و نامرغوب سنگ نما ایجاد می شوند غافل از اینکه عوامل دیگری چون وجود نمک های محلول در ملات، شن و آب به کار رفته برای نصب این سنگ ها نیز در ایجاد شوره و سفیدک...

ادامه مطلب