سنگ محلات

سنگ محلات

سنگ تراورتن چگونه به وجود می آید؟ تراورتن سنگی است اسفنج شکل که از اجتماع مواد معدنی کلسیت کریستال ساخته شده است. سنگ بسیار مرغوبی است با رنگ کرم مایل به سفید. ناخالصی در این سنگ باعث تغییرات فیزیکی می شود که هم در مقاومت و هم در شکل ظاهری آن تاثیر می گذارد به طور مثال: هر چه سنگ روشن تر باشد درصد ...

ادامه مطلب

سنگ های ساختمانی در ایران ، خرید سنگ ساختمانی ، قیمت سنگ ساختمانی ، انواع سنگ ساختمانی ، نگهداری از سنگ ساختمانی

دسته سنگ های ساختمانی در ایران

سنگ های ساختمانی در ایران به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. در پروژه های متفاوت با دقت به موقعیت و هدف تولید، سنگ های متفاوتی مورد کاربرد قرار می گیرند. از آنجایی که سنگ ساختمانی با کیفیت ها و طرح های متفاوت در دسترس می باشد، بایستی با کیفیت سنجی مناسب، سنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید. دسته سنگ ه...

ادامه مطلب