سنگ پله ، سنگ پاگرد ، سنگ پلکان ، سنگ پله ساختمان ، سنگ پله مناسب ، خرید سنگ

مناسب ترین سنگ پله و سنگ پاگرد ساختمان کدام است؟

برترین مورد برای برگزیدن سنگ پله و سنگ پاگرد ، سنگ گرانیت است. این سنگ حاوی مقاومت خیلی زیادی است. بعضی افراد به دلیل قیمت زیاد گرانیت در پلکان مرمریت درجه 2 را به کار می برند که این مورد را اشتباه بزرگی به حساب می آوریم. اما با این وجود انواعی از مرمریت ها مانند مرمریت خوی، خوبسنگان، صلصالی، کوثر، ...

ادامه مطلب

سنگ فضای داخلی ساختمان ، سنگ نمای داخلی ، سنگ نما ، سنگ ساختمانی ، خرید سنگ

مناسب ترین سنگ فضای داخلی ساختمان کدام است؟

سنگ فضای داخلی ساختمان که با شکل زیبا برترین مورد برای کاربرد در فضای داخلی ساختمان و سنگ نما هستند و به همین دلیل است که در مکان سرپوشیده به کار می روند. ویژگی مقاومت سنگ از اهمیت کمتری در قیاس با سنگ های مورد کاربرد در نمای خارجی ساختمان دارد. سنگ ‌هایی مانند مرمریت، مرمر، چینی و... به دلیل این که...

ادامه مطلب

سنگ ساختمانی مناسب ، سنگ ساختمانی با کیفیت ، انواع سنگ ساختمانی ، سنگ خوب ، خرید سنگ

مشخصات یک سنگ ساختمانی مناسب

مشخصات یک سنگ ساختمانی مناسب و با کیفیت یکی از پوشش های مناسب در ساختمان که به کار بردن آن به طور مداوم در حال بیشتر شدن است، سنگ ساختمانی مناسب است بنابراین متخصصین امر ساخت و ساز علت های خوب بودن به کاربردن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد ذیل آورده اند که عبارتند از : مقاومت در برابر رطوب...

ادامه مطلب

رزین محافظ سنگ نما ،سنگ نمای ساختمان ،نمای ساختمان ،رزین نمای ساختمان ،خرید سنگ

رزین محافظ سنگ نما

رزین محافظ سنگ نما گونه ای دیگر از مواد نفوذ ناپذیر کننده مصالح با اساس شیمیایی سیلان سیلوکسان است که بدون تغییر رنگ و صورت ظاهری، بعد از اجرا روی سطح از خاصیت مویینگی زیرآیند استفاده کرده و به درون لوله های مویین مقاطع مورد اجرا نفوذ می کند و با از بین بردن جذب سطحی محل اجرا، آن ها را در برابر نفوذ...

ادامه مطلب